شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف

شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف

 1. بیمه‌گر متعهد می‌گردد که بر اساس شرایط عمومی حاکم بر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در قبال اخذ حق بیمه اضافی، زیان مالی ناشی از توقف در اثر بروز خطرهای حریق و انفجار را که به بیمه‌گذار وارد می‌گردد طی دوره غرامت تحت پوشش قرار دهد، لذا این بیمه‌نامه زیانهائی که شامل از دست دادن سود و توقف عملیات باشد، جبران می‌نماید.
 2. در صورتیکه توقف فعالیت کمتر از 7 روز باشد دوره انتظار نامیده شده و تحت پوشش بیمه‌ای نمی‌باشد و تعهد بیمه‌گر به محض خاتمه دوره انتظار آغاز می‌گردد.
 3. دوره غرامت( مدت پوشش بیمه ای) پس از پایان دوره انتظار شروع شده و حداکثر تا مدت 30 روز و یا با تسویه خسارت هر کدام زودتر اتفاق افتد، پایان می‌پذیرد.
 4. بیمه‌گذار موظف است جهت اثبات میزان زیان مالی (بیمه وقفه در فعالیت) اسناد و دفاتر مالی لازم را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
 5.  
 6. استثنائات:
  الف ـ تاخیر عمدی و یا تبانی در تاخیر دوره برگشت فعالیت به حالت عادی (قبل از حادثه)
  ب ـ ورشکستگی، انحلال یا توقف دائم فعالیت
  ج ـ توقف یا تاخیر ناشی از مقررات و تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی.