بیمه تکمیل درمان

بیمه تکمیل درمان ( تامین مازاد هزینه های درمانی ):

بدلیل بالارفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماریهای خاص ، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه ایران برای بیمه شدگان به وجود آمده است.
موسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنها با اعضای خانواده هایشان از 200 نفر بیشتر باشد می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

الف - پوشش های مورد تعهد بیمه گر
1 - جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان تا سقف مبلغ توافق شده.
2 - پرداخت هزینه های زایمان و سزارین تا میزان تعیین شده.
3 - جبران هزینه های پار اکلینیکی یا تشخیص درمانی تا سقف مبلغ تعیین شده شامل:
سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع آندوسکپی، ام آرآی، اکوکاردیوگرافی و نیز اعمال مجاز سرپایی شامل ختنه و شکستگی ها.
4 - پرداخت هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی.
5ـ تأمین هزینه رفع عیوب انکساری چشم
6ـ تأمین هزینه فوریتهای پزشکی و آمبولانس.

ب - استفاده کنندگان از مزایای بیمه درمانی
1 - بیمه شده اصلی
2 - همسر
3 - فرزندان اناث تا زمان ازدواج
4 - فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل دانشگاهی تا پایان 25 سالگی.
5 - پدر و مادر تحت تکفل