لزوم توجه بیشتر به بیمه مهندسی و مسئولیت

لزوم توجه بیشتر به بیمه مهندسی و مسئولیت . (خبرگزاری موج)

 
منبع : خبرگزاری موج
دسته : مشروح مهمترین خبرها
  1. بیمه_های_مسئولیت_و_تنظیم_روابط _اجتماعی_افراد_جامعهآقای مهندس حیدری مدیریت کل ستاد بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه ایران
  2. بخشهای_تحت_پوشش_بیمه_های_مهندسی_مسئولیت_و_طرحهای_مخصوص
  3. طرحهایی_که_در_6_ماهه_سال_جاری_تحت_پوشش_این_دو_بیمه_نامه_قراردارد
  4. میزان_خسارتهای_پرداخت_شده_توسط_بیمه_ایران_در_6_ماهه_سال_85
  5. میزان_حق_بیمه_مهندسی_و_مسئولیت_به_تفکیک_و_مجموع
  6. چه_طرحهای_جدیدی_در_دست_اقدام_است؟ 

 

 

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

شرکت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه نامه های مسئولیت را در متنوعترین شکل تهیه و عرضه نموده است . درحال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است . حسن و برتری بیمه نامه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسیهای فنی مربوطه می باشد .
محمد حیدری مدیر بیمه های مهندسی مسئولیت و طرحهای مخصوص در یک گفت و گوی اختصاصی با موج به تفصیل در خصوص عملکرد این بخش در سال گذشته و 6 ماه سال جاری و بخشهای عمده آن پرداخته است که در ذیل می خوانید.

- در خصوص بخشهای تحت پوشش بیمه های مهندسی مسئولیت و طرحهای مخصوص توضیحاتی بفرمائید؟

یکی از عمده ترین بخشهای پوششی در قسمت مهندسی با یک تقسیم بندی ساده به دو بخش ، قسمت اول دوره ساخت و قسمت دوم دوره بهره برداری تقسیم می گردد تحت عنوان بیمه تمام خطر مقاطعه کاری و تمام خطر نصب است که شامل عملیات ساختمانی چون زه کشها ، کانالهای آبرسانی ، ساختمان کارخانجات ،پلها ، جاده ها و سد و عملیات نصب شامل احداث نیروگاهها ، انواع کارخانجات صنعتی ، نفت پتروشیمی و گاز می باشد.
در شش ماهه اول سال 85بخشهایی که در ساخت طی 6 ماه گذشته موفق عمل شده است که یکی سد و نیروگاه سیاه بیشه با سرمایه ای حدود 300میلیون دلار است که با یک شرکت بیمه داخلی با عنوان بیمه تمام خطر مقاطعه کاری قسمت بود نصب نیز نیروگاه و نصب تحت پوشش قرارگرفته اند در خصوص بیمه نامه تمام خطر نصب NGLسیری که طرح جمع آوری و استحصال گاز در جزیره سیری با سرمایه ای حدود 286میلیون دلار تحت پوشش قرار گرفته است .
یک بخش از عملیات برمی گردد به پروژه هایی که به مرحله بهره برداری رسیده اند و خطراتی که آنها را تهدید می کند تحت پوشش قرار می گیرد البته در بیمه های مهندسی تمام بیمه نامه ها تمام خطر هستند اما در بخش ساخت بیمه تمام خطر چه مقاطع چه نصب شامل دو دسته عوامل می شوند یکی خطرات طبیعی چون سیل و طوفان و رانش زمین و غیره و یک بخش هم مربوط به حوادث کارگاهی در حین عملیات نصب یا احداث می شود .
بیمه هایی که در دوران بهره برداری ارایه می شود به عنوان بیمه نامه هایی است که در ایران نو محسوب می شود و این هم جزو بیمه نامه های تمام خطر محسوب می شود که یک بیمه جامعی است هم شامل حوادث طبیعی چون زلزله و سیل و غیره می شود و هم یکدسته حوادثی است که در زمان بهره برداری اتفاق می افتد از جمله آتش سوزی و شکست ماشین آلات که در کل تابع دو عامل می باشد که یا خطای انسانی (اپراتور) است که دراجرا اتفاق می افتد و یا نقص فنی است که در دوران بهره برداری بروز می کند .
پوششهای موجود در بیمه های مهندسی در ایران بیشتر در مرحله ساخت و نصب است ، بیمه در مرحله بهره بردرای نیز به عنوان یک کار جدید محسوب می شود ضمن اینکه در این مرحله پوشش تکمیلی تحت عنوان عدم نفع نیز وجود دارد .از بیمه های دیگری که در بخش مهندسی می توان ذکر کرد بیمه شکست ماشین آلات است که همه کارخانجات صنعتی و شیمیایی و مواد غذایی را در برمی گیرد.
بیمه نامه دیگری تحت عنوان بیمه تجهیزات الکترونیک است که یک بیمه نامه تمام خطری محسوب می شود که هم عوامل فنی و هم خطاهای انسانی را تحت پوشش قرار می دهد که خاص کارهایی چون بخش صدا وسیما ، مخابرات و مجموعه هایی که بیشتر با بخش الکترونیک و دستگاههای حساس تری کار می کنند می شود.
هرچندکه در ایران توجه زیادی به این بیمه نامه نمی شود بیمه ایران توانسته است بخشهایی را همراه با مخابرات عملیاتی کند. یک بخش بیمه نامه تحت عنوان سازه های تکمیل شده است که مربوط به بیمه بهره برداری است و و در دل بیمه های معمول آتش سوزی قابل بیمه نیستند مثل جاده های کشور که در اثر سیل از بین می رود تحت پوشش قرار می گیرند .
واقع کلیه پروژه های در مرحله احداث با توجه به نوع پروژه تحت پوشش بیمه تمام خطر مقاطعه کاری و یا بیمه تمام خطر نصب قرار می گیرند پس از اینکه پروژه های موصوف به مرحله بهره برداری می رساند .پوشش بیمه ای تمام خطر مربوط به دوره بهر برداری اراه می شود .
بیمه نامه های دوره بهره برداری برای پروژه هایی مانند سد ،جاده، پل زهکشی و غیره که دوره ساخت بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری داشته اند تحت عنوان بیمه سازه های تکمیلی ارایه میشود که در حال حاضر از جمله بسیاری زا راهها و پلهای کشور تحت پوشش این بیمه نامه هستند .
بیمه نامه دوره بهره برداری برای پروژه هایی مانند نیروگاه ، صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه گازو نفت ، کارخانجات و غیره که دوران ساخت به عنوان بیمه تمام خطر نصب پوشش داشته اند تحت عنوان بیمه جامع اموال که شامل بیمه شکست ماشین آلات مب شاد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند .

- در خصوص طرحهایی که در 6 ماهه سال جاری تحت پوشش این دو بیمه نامه قراردارد توضیحاتی بفرمائید؟

لزوم توجه بیشتر به بیمه مهندسی و مسئولیتنیروگاه جنوب اصفهان نیز با سرمایه ای حدود 300میلیون دلار تحت پوشش یکساله قرار گرفته است و دو طرح دیگر نیز در مرحله نیمه نهایی قراردارد. در شش ماهه اخیر با همکاری بیمه البرز و مشارکت تعدادی از شرکتهای خارجی پروژه سد و نیروگاه سیاه بیشه عملیاتی شد .
در بش یع وشیمی قرارداد کلی از سال 79 که طرح توسعه پتروشیمی اتق افتاد بیش از 20 طرح تحت پوشش بیمه ایران قرارگرفت و آخرین کار تحت عنوان فلوتر چهارم پروژه های در دست احداث قرارگرفته شامل 12پروژه چون پتروشیمی فجر، ایلام، کارون ، تبریز و اراک تحت پوشش قرار گرفتند با کل سرمایه حدود 1 میلیارد و 439 میلیون یورو در غالب یک کنسرسیومی با راهبری بیمه ایران و سهم 40 درصدی معادل 500 میلیون یورو سرمایه و بقیه شرکت ها هر یک به سهم 20 درصدی در طرح مشارکت دارند.
از کارهای عمده دیگر پروژه گندله سازی گل گهر (کرمان) نزدیک به مس سرچشمه است که عملیات نصب این طرح تحت پوشش توسط بیمه ایران قرار گرفته است.

- میزان خسارتهای پرداخت شده توسط بیمه ایران در 6 ماهه سال 85 به چه میزان بوده است ؟

خسارتهای عمده ای که به صورت حادثه در 6 ماهه سال جاری در بخش مهندسی پرداخت شده است طرح توسعه پروژه فاز 7 پارس جنوبی که در اثر طوفان واژگون گردید که برای عمود کردن مجدد آن 50 میلیارد ریال خسارت در شهریور ماه به شرکت ایزوایکو پرداخت شد، در تیرماه بابت نیروگاه کارون 4 در اثر خسارت سیل 6 میلیارد و 790 میلیون ریال و بابت سد کارون 4 ، 20 میلیارد و 390 میلیون ریال به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران پرداخت شد.در بخش پتروشیمی هم خسارت پرداختی در فرودین ماه مربوط به پتروشیمی فجر بوده که توربین واحد 11 در اثر جوشکاری و برشکاری حین نصب دچار آتش سوزی می شود و 875 هزار دلار خسارت پرداخت شد.در 6 ماهه سال 85 در بخش مهندسی 171 میلیارد ریال حق بیمه تولید شده است و خسارت حدود 99 میلیارد ریال هم پرداخت شده است.کل سال 84، 304 میلیارد ریال تولید حق بیمه در بخش مهندسی بوده وخسارت پرداختی 128 میلیارد ریال بوده است .
در بخش مسئولیت که به چندین بخش تقسیم می شود یک بخش مسئولیت های شرکتهای حمل و نقل در بخش داخل کشور است که موسسات باربری داخل کشور تحت پوشش قرار می گیرند که از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری حدود 7 میلیون فقره حمل یا یارانه صادره تحت پوشش قرار گرفته است و 58 میلیارد ریال خسارت طی این مدت پرداخت شده است که تامین در بخش حمل ونقل بین المللی تحت عنوان حمل زمینی از طریق جاده در سطح بین المللی تحت پوشش قرار گرفته اند و حدود 105 هزار حمل شامل حمل های ترانزیتی وصادراتی و وارداتی تحت پوشش قرار گرفته است و بیمه ایران بابت هر حمل حدود 220 هزار دلار تعهد در قبال صاحبان کالا بر عهده دارد و خسارتی که از شهریور سال گذشته تابه حال پرداخت شده است 8 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت 254 فقره خسارت پرداخت شده است .
در حمل داخلی همه تعداد خسارتها 2200 مورد جبران خسارت شده است که کلیه عملیات ذکر شده مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی را مقابل صاحبان کالا تحت پوشش قرار گرفته است در بخش ریلی راه آهن ، مسئولیت رجاء را مقابل مسافرین و اشخاص ثالث تحت پوشش داریم که حدود 15 میلیون مسافر می شوند و سالانه 5 میلیارد ریال جبران خسارت شده است.
در بخش مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان که بر اساس طبق قانون کار تصویب سال 1369 می باشد ، 120 میلیارد ریال خسارت پرداختی برای حدود 10 هزار پرونده خسارت و یک میلیون کارگر تحت پوشش بوده است .بخش دیگر مسئولیت حرفه ای است که مهندسان و پزشکان 25هزار ، پیراپزشکان 50هزار نفر و 1450 میلیون ریال خسارت پرداخت شده است.
از جمله پوششهای دیگر بیمه مصرف تولیدکنندگان کالا است اگر مصرف کنندگان در مصرف کالاهای تولیدی صنایع دچار خسارت جانی و مالی شوند صاحبان کالا بتوانند جبران کنند که البته بیمه نامه زیاد توسعه یافته ای در این بخش نیست و خسارتی حدود 5 میلیارد ریال در مجموع طی یکسال پرداخت شده است .

- میزان حق بیمه مهندسی و مسئولیت را به تفکیک و مجموع بیان کنید ؟
کل حق بیمه تولیدی در سال84 در رشته مسئولیت 557 میلیارد ریال و 231 میلیارد ریال هم خسارت پرداخت شده است که در 6 ماهه سال 85نیز حدود 344 میلیارد ریال حق بیمه بوده که خسارت پرداختی 118میلیارد ریال یوده که میزان خسارت پرداختی نسبت به دوره قبل 18درصد افزایش یافته است .
مجموع حق بیمه مهندسی و مسئولیت در 6 ماهه سال 85 ، 516 میلیارد ریال ، خسارت پرداختی 218 میلیاردریال بوده که نسبت به 6 ماهه 84، 6/10 درصد رشد داشته است و میزان خسارت با 46 درصد رشد مواجه شده است و ضریب کل خسارت در مجموع 42درصد بوده است .

- چه طرحهای جدیدی در دست اقدام است ؟
طرحهای جدید هم بیمه ایران کارمی کند تحت عنوان طرحهای خاص مانند طرح بیمه ماهی قزل آلا در دستور کار قراردارد و 40 مزرعه تحت پوشش قرارگرفته است و حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال حق بیمه دریافتی بوده و 730میلیون ریال هم خسارت در این رشته پرداخت شده است که حوادث طبیعی هم تحت پوشش قرار می گیرد .طرح بیمه شتر مرغ که 15 مزرعه تحت پوشش قرار گرفته است .
20/08/85/1457
نویسنده : (روابط عمومی بیمه ایران)