سایر قوانین

نمایش # 
عنوان کلیک ها
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1391 554
قانون آئین دادرسی مدنی 528
ماههای حرام 384
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8/12/1380 375
قانون برگزاری مناقصات 370
قانون تجارت الکترونیک 366
قانون مسئولیت مدنی 364
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم 355
ماده 66 سازمان تامین اجتماعی 347
قانون مدیریت خدمات کشوری 341
تصویب‌نامه راجع به بیمه حادثه و فوت كلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشكری یا كشوری 341
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری 339
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج‌ 333
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری 323
قانون مجازات اسلامی - کلیات 318
آیین نامه اجرایی قانون تملك آپارتمانها 317
مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی 316
کلیات عقود 316
ضوابط ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های در مناطق آزاد تجاری - صنعتی 314
قانون های مصوب قبل از 1360/12/4 310