آئین نامه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه شماره 75 - آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه 342
آیین نامه شماره 74 - آیین نامه بیمه های درمان 392
آیین نامه شماره 73 - قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) 316
آیین نامه شماره ۷۲ - آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 266
آیین نامه شماره 71 - آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها 283
آیین نامه شماره 70 - شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی 289
آیین ‌نامه شماره ۶۹ - آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه 273
آیین نامه شماره 68 - آیین‌نامه بیمه های زندگی و مستمری 389
آیین نامه شماره 67 234
آیین نامه شماره 66 مصوبه جلسه مورخ 17/01/1390 شورای عالی بیمه 296