بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 516
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 382
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 404
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 357
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 448
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 463
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 480
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 436
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 371
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 417
بیمه مسئولیت جامع CGL 581
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 364
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 365
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 348
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 391
بیمه مسئولیت های عمومی 465
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 383
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 356
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 360
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 353
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 362