بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 578
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 447
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 464
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 406
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 507
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 518
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 540
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 489
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 417
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 476
بیمه مسئولیت جامع CGL 652
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 405
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 417
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 397
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 448
بیمه مسئولیت های عمومی 522
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 432
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 408
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 419
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 407
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 409