Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 398
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 285
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 311
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 272
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 347
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 369
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 379
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 333
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 284
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 320
بیمه مسئولیت جامع CGL 472
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 275
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 282
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 263
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 307
بیمه مسئولیت های عمومی 363
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 302
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 279
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 274
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 263
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 281