Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 143
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 95
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 137
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 99
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 127
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 160
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 149
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 120
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 117
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 119
بیمه مسئولیت جامع CGL 172
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 97
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 94
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 101
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 126
بیمه مسئولیت های عمومی 146
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 129
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 111
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 114
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 99
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 120