Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 206
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 136
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 177
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 144
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 182
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 223
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 212
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 171
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 156
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 171
بیمه مسئولیت جامع CGL 264
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 137
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 137
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 137
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 170
بیمه مسئولیت های عمومی 209
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 166
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 144
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 147
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 133
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 156