مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 1410
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 526
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 612
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 667
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 657
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 647
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 648
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 438
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 622
مراقبین از بیمار در منزل 620
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 579
بیمه مسئولیت مدیر سینما 623
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 660
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 526
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 641
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 658
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 678
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 660
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 614
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2335
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 532