مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 1661
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 607
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 683
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 724
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 706
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 748
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 735
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 467
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 682
مراقبین از بیمار در منزل 680
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 634
بیمه مسئولیت مدیر سینما 706
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 718
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 595
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 695
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 712
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 750
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 781
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 701
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2653
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 615