مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها نوشته شده توسط بیمه ایران کد 3115 1543
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 581
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 647
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 703
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 686
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 722
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 710
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 452
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 652
مراقبین از بیمار در منزل 651
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 605
بیمه مسئولیت مدیر سینما 680
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 682
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 562
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 663
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 683
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 711
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 754
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 660
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2532
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 592