مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها نوشته شده توسط بیمه ایران کد 3115 1803
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 649
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 735
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 789
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 776
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 809
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 800
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 507
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 744
مراقبین از بیمار در منزل 746
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 687
بیمه مسئولیت مدیر سینما 768
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 773
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 635
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 758
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 774
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 827
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 836
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 772
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2808
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 669