بیمه دانا

شرکت بیمه دانا

در جلسه مورخ 15/09/1368هیئت وزیران، بنا به پیشنهاد شماره 16435 مورخ 14/05/1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 2 قانون اداره امور شرکت‌های بیمه  مصوب        13/09/1367 مجلس شورای اسلامی، شرکت سهامی بیمه دانا از ادغام ده شرکت ملی شده تأسیس و اساسنامه آن تصویب شد.
در حال حاضر این شرکت بیمه دولتی با بهره‌گیری از شبکه شعب و نمایندگی خود در اقصی نقاط کشور خدمات‌ بیمه‌ای را ارائه می کند و بخشی از کارکنان وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، بازنشستگان کشوری، دانشگاهیان، فرهنگیان و دانش‌آموزان سراسر کشور، تعاونی‌های مسافربری و ... از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند.
بیمه دانا که تا دی ماه 1375 صرفاً در زمینه بیمه‌های اشخاص فعالیت می‌کرد با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/10/1375 و تأیید شورای نگهبان، فعالیت عمومی بیمه‌ای خود را از اول اسفند 1375 آغاز کرد و از این تاریخ در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، اشخاص، اموال و مسئولیت‌ فعالیت می کند.

ساختمان مرکزی این شرکت در تهران: خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، ‌پلاک 25                        تلفن :80 ـ 88770971
تلفن روابط عمومی: 17-88777716
دورنگار روابط عمومی: 88777719
تلفن گویا: 88770990
سایت بیمه دانا: www.dana-insurance.com