بیمه معلم

شرکت بیمه معلم

شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1373 با نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری و با مشارکت بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات، تجارت و ملت در سال 1373 تأسیس گردید.
این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه نامه های اعتبار صادرات کالا در سال 1374 عملا فعالیت های بیمه ای خود را آغاز کرد و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت ساختمانی معلم ، بازرسی مهندسی ایران ، سرمایه گذاری کشتیرانی و بانک های توسعه صادرات ، سرمایه ، ملی، صادرات، تجارت، بیمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک توسعه در حال فعالیت است.
پس از واگذاری بخش عمده سهام شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری از سوی شرکت های بیمه طی مزایده بهمن ماه سال 1385 ، سهامداران جدید در تاریخ 16/4/86 اعضاء جدید هیات مدیره خود را انتخاب کردند.
بر اساس توافق سهامداران جدید ، مهندس محمد حسین داجمر به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به عنوان رئیس هیات مدیره ، دکتر محمدرضا عباسی به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، مجید بنویدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به عنوان عضو هیات مدیره موظف، دکترعباس بخشیانی به نمایندگی از بانک توسعه به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف، علی قطب الدینی به نمایندگی از بانک سرمایه به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف ،به عنوان سکاندار شرکت بیمه معلم برگزیده شدند.
اداره ثبت شرکت‌ها در شانزدهم آبان 1386 با انتشار آگهی تغییرنام این شرکت اعلام کرد: نام شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری سهامی عام به شماره ثبت 110465، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 16/4/1386 آن شرکت از بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری به «شرکت بیمه معلم» تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح شد.
بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) و درخواست مدیرعامل شرکت بیمه معلم، به این وسیله این تغییرنام را به اطلاع شرکت‌های بیمه رساند.

 

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین داجمر 

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدرضاعباسی

مدیر عامل

دکتر محمدرضاعباسی

عضو هیئت مدیره

مجید بنویدی

عضو هیئت مدیره

علی قطب الدینی 

عضو هیئت مدیره

عباس بخشایشی

معاون فنی

احمد مقصود پیشه

مدیر بیمه های اتکایی

فرشته رجوانی
مدیر فنی بیمه های مسئولیت علی صرفی

تاریخ صدور پروانه

1373/7/6

نوع فعالیت

جنرال

سرمایه

400 میلیارد ریال

درصد سرمایه پرداخت شده

100درصد

تلفن : 5-88779183
تلفن روابط عمومی: 88799790
وب سایت : www.mic-ir.com