بیمه رازی

شرکت بیمه رازی


     شرکت بیمه رازی به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی بر اساس قانون تاسیس شرکت های خصوصی بیمه در سال 1381  و بر اساس مجوز شماره 5194 مورخ 28/12/82 در جهت فعالیت در زمینه کلیه رشته های بیمه که از جانب بیمه مرکزی ایران صادر شده است تاسیس وشروع به کار نمود. شرکت بیمه رازی در فاصله زمانی تاسیس تا اخذ پروانه فعالیت ضمن انجام تشریفات و امور مربوط به تاسیس شرکت های خصوصی تلاش نمود تا با آماده نمودن امکانات فیزیکی و نیازهای اداری و همچنین تهیه و تدوین برنامه های رایانه ای بانیروی کاملا پیشرفته حضور خود را در بازار  بیمه ایران متجلی نموده و به اهداف از پیش تعیین شده میل نماید.شروع فعالیت بیمه رازی در جهت صدور بیمه نامه ها ی مختلف عملا از تاریخ 28/2/1382  آغاز و با استفاده از برنامه ها ی ماشینی و مکانیزه ، آماده سازی شده صرفا از طرق رایانه انحام می شود . بیمه رازی در نطر داشته است بر اساس اصل رقابت سالم در بازار بیمه و از طریق ارائه خدمات ویژه و برتر زمینه ورود و ادامه فعالیت خود را بستر سازی نماید. لذا با بهره  گیری از نیروی انسانی متخصص  که صرفا سرعت  عمل  خدمات رسانی به موقع و پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن  را سرلوحه اهداف خود می دانند به نحوی مسوولانه ارائه خدمت نماید.
در این رهگذر جلب رضایت بیمه شدگان، ایجاد اطمینان و اعتماد قابل توجه در مقابل بیمه گذاران و مراجعین شرکت، نقش اساسی در برنامه های از پیش تعیین شده بیمه رازی را در بر داشته است. به این ترتیب که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت بیمه رازی به نو آوری و ابتکار به طور کلی دست خواهد یافت. نو آوری در روشها که شاید در صنعت بیمه کشور ضرورت بسیار زیادی را حایز می باشد و این شرکت تلاش خو اهد کرد که از طریق ابداع و اجرا ی     روش های جدید در صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت و خدمات رسانی به بیمه گذاران و بیمه شدگان، برتری خو د را به اثبات رسانده  و نام و جایگاه خاصی را برای خود ایجاد نماید.
آدرس شعبه مرکزی :  تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک 9
تلفن: 5- 81942201
وب سایت :
www.razi-insurance.com

 

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا تقی گنجی

نایب رئیس هیئت مدیره

کریم مسعود تقی گنجی

مدیر عامل

رامیز فخیم مهاجر ( عضو هیئت مدیره )

قائم مقام مدیر عامل

-

عضو هیئت مدیره

جمشید میزانی نماینده شرکت شیمیایی رازی

عضو هیئت مدیره

حسین توفیق نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

عضو هیئت مدیره

محسن خواجه نوری نماینده شرکت کیمیا رزین
(عضو علی البدل)

عضو هیئت مدیره

رضا فراهانچی نماینده شرکت کیان شیمی
(عضو علی البدل)

معاون فنی

 سید داود سید مهدی

مدیر بیمه های اموال

 

جعفر قاسمی نژاد صدر

مدیر بیمه های اشخاص

فرشید بخشی

مدیر بیمه های مسئولیت

محمد رضا حائری

مدیر بیمه های اتکایی

-

تاریخ صدور پروانه

28/2/1382

نوع فعالیت

مختلط (زندگی - غیر زندگی)

سرمایه ریال 200،000،000،000
درصد سرمایه پرداخت شده

 100 درصد