مطالب

استقرار نظام کیفیت ساختمان پیش نیاز بیمه مسئولیت ساخت و ساز است

در همایش نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقای کیفیت ساخت و ساز اعلام شد:
استقرار نظام کیفیت ساختمان پیش نیاز بیمه مسئولیت ساخت و ساز است
 

بیمه های مرتبط با ساخت و ساز و اقدامات بیمه مرکزی و صنعت بیمه در ارائه پوشش های بیمه ای مرتبط با ساختمان ها و ساخت و ساز، در همایشی با شرکت مسئولان شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران بررسی شد.


این همایش با عنوان«نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقای کیفیت ساخت وساز» روز بیستم مهر، هم زمان با روز جهانی کاهش اثرات حوادث طبیعی برگزار شد.
شهردار تهران در این همایش به بیان دیدگاه خود در خصوص ساخته شدن ساختمان های کم دوام و فرسودگی زودرس ساختمان ها در ایران پرداخت و گفت: اگرچه دانش فنی برای ساخت و ساز استاندارد در کشور در اختیار ماست اما در مدیریت و اجرا مشکل داریم.
دکتر محمد قالیباف گفت: بخش قابل توجهی از ساختمان هایی که در ساخت آنها مراحل صدور پروانه و ساخت رعایت شده، با مصالح به اصطلاح استاندارد هم ساخته شده اند، در عمل دچار فرسودگی زودرس شده اند، وی کمبود آموزش علمی سازندگان و به طور عمده سازندگان سنتی، ناتوانی در بهره برداری صحیح از مصالح، برخورد شکلی مهندسان و مدیران با مسئولیت های خود و کمبود در مدیریت سیستمی را از جمله علل این مشکل برشمرد و اجرای مدیریت علمی و سیستمی را توام با حرکت جهادی به عنوان روشی برای رفع این مشکل معرفی کرد.


آقای رحیم مصدق رئیس کمیته امور فنی دومین سخنران همایش نقش بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، در زمینه قوانین و مقررات موجود در مورد کاهش خسارت های ناشی از وقوع حوادث طبیعی، مهم ترین ریسک های تهدید کننده ساختمان و بیمه های مرتبط با آن سخن گفت و به تشریح اقدامات صنعت بیمه در مورد ارائه پوشش های بیمه ای مرتبط با ساختمان و ساخت و ساز پرداخت.
وی گفت: سیاست های کلی نظام در مورد کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی، تقویت نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای، استفاده از تجربه های موفق کشوری پیشرفته و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن است.
وی در باره قانون برنامه چهارم توسعه که در آن صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان شده توضیحاتی ارائه کرد و مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را برشمرد.
آقای مصدق با اشاره به ریسک های تهدیدکننده ساختمان ها اظهار داشت که بیمه های بازرگانی در زمینه پوشش های بیمه ای در مقابل خطرات انسانی و حوادث طبیعی مانند آتش سوزی، مهندسی، سیل و زلزله، بیمه های مسئولیت مانند مسئولیت در مقابل همسایگان، کارکنان بیمه نامه صادر می کنند و بیمه مرکزی بیمه نامه جدیدی در زمینه عیوب اساسی و پنهان ساختمان برای اجرا ابلاغ کرده است.
برای جبران خسارت زلزله و حوادث طبیعی نیز لایحه ای تهیه شده، از تصویب دولت گذشته و آماده ارائه به مجلس است.
وی در همین حال یادآور شد که وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان است؛ پس از آنکه سازندگان ساختمان به عنوان مسئول ساخت و ساز، واحدهای ساختمانی را با کیفیت مناسب بسازند، صنعت بیمه می تواند مسئولیت آنها را بیمه کند.
در میزگردهای تخصصی این همایش نیز آقای حبیب میرزایی مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران در زمینه بیمه نامه های قابل ارائه صنعت بیمه برای حمایت از مالکان و بهره برداران ساختمان ها در چارچوب بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی توضیحاتی داد و گفت: این بیمه نامه طی یک دوره 10 ساله پس از صدور گواهی پایان کار، خسارت های مالی ناشی از این عیوب را تامین می کند.

در جمع بندی همایش اعلام شد که استقرار نظام کیفیت ساختمان، پیش نیاز بیمه مسئولیت ساخت وساز است.

٢٢/٠٧/١٣٨٧