بیمه ‌عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری
 
در بین رشته های مختلف بیمه ، بیمه های عمر و پس انداز به علت مزایای قابل توجهی که در بر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است این نوع بیمه ها به گونه ای طراحی شده اند که هر کس با هر میزان در آمد می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده خود و خانواده اش تدارک دیده و از آسیب تورم و کاهش ارزش پول در امان بماند .

درراستای اهداف صنعت بیمه کشور در تامین رفاه عمومی، رفع دغدغه های فکری و افزایش بهداشت روانی جامعه ، شرکت سهامی بیمه ایران با 70 سال سابقه مفید بیمه ای بعنوان بزرگترین شرکت بیمه در خاورمیانه، بیمه نامه عمروپس انداز را جهت کلیه اقشار جامعه با شرایط زیر ارائه می نماید:

1. در این طرح بیمه گذار ماهانه مبالغی را جهت پس انداز و سرمایه گذاری به حساب بیمه ایران واریز مینماید و در سود سرمایه گذاریهای این شرکت سهیم میگردد.

2. پس از پایان مدت بیمه نامه ، بیمه ایران سود حاصله از فعالیتهای اقتصادی خود را در پایان این مدت را محاسبه نموده و 85% آنرا به علاوه مبلغ پس انداز بیمه گذار به وی پرداخت می نماید.

3. بیمه ایران پرداخت سود سالانه 16% را جهت بیمه گذاران خود تضمین نموده است.

4. بیمه گذار میتواند پس ازگذشت 2 سال ازشروع بیمه نامه ازمحل ذخیره پس اندازخود وسودی که به آن تعلق گرفته، تقاضای وام نماید (دریافت این وام نیاز به معرفی ضامن و سفته ندارد).

5. پرداخت حق بیمه درکلیه شعب بانک تجارت درسراسر کشور بصورت ماهانه ، سالانه ، و یا یکجا و با احتساب تخفیف های قابل توجه انجام گیرد.

6. با پرداخت اولین قسط، بیمه شده تا سقف 100 میلیون تومان درصورت فوت طبیعی بیمه عمر ودرصورت تمایل تا دو برابرآن بیمه فوت براثر حادثه خواهد بود (بنا به درخواست و انتخاب بیمه گذار).

7. سرمایه بیمه عمرچه درصورت فوت وچه درصورت حیات بیمه شده معاف ازپرداخت مالیات می باشد .

8. درصورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده درطول مدت بیمه، بیمه گذار از پرداخت اقساط حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقررانجام خواهد گرفت (در صورت اخذ پوشش تکمیلی).

9. در موارد انصراف بیمه گذاراز ادامه بیمه نامه ، چنانچه حق بیمه حداقل برای مدت6 ماه پرداخت شده باشد، بیمه نامه مشمول شرایط باز خرید می گردد. در این صورت ذخیره پس اندازی بیمه نامه بعلاوه سود حاصله قابل پرداخت خواهد بود.

10. اشخاصی که بیمه نامه عمر دیگری دارند نیز می توانند این بیمه نامه را اخذ نمایند .

11. بیمه عمر بهترین و مطمئن ترین راه برای پس انداز و سرمایه گذاری جهت دوراندیشان میباشد.

12. بیمه عمر وپس انداز تامین مناسبی برای دوران باز نشستگی وکهولت سن ، تشکیل سرمایه برای فرزندان ، تامین هزینه های جهیزیه، ازدواج وتحصیل فرزندان ، ساخت وخرید مسکن و... می باشد .
 
 
 
امروز نیک اندیشی                                فردا نیک فرجامی