مطالب

خسارت ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان برای 10 سال بیمه می شود

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان = تظمین کیفیت ساختمانخسارت ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان برای 10 سال بیمه می شود

بیمه مرکزی ایران، شرایط عمومی بیمه نامه« کیفیت ساختمان » را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد .
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران براساس این ابلاغیه به شرکت های بیمه اجازه داده می شود که ساختمان های مسکونی را در مقابل «خسارت ناشی از عیوب اساسی و پنهان » به مدت10 سال بیمه کنند . شرکت های بیمه به این منظور از خدمات بازرس فنی منتخب خود برای ارزیابی و تصمیم گیری ریسک استفاده خواهند کرد و خسارت احتمالی ساختمان تحت پوشش این بیمه نامه را به شخص ذی نفع خواهند پرداخت .
حداقل نرخ بیمه در این مورد یک و نیم درصد مبلغ بیمه شده برای یک دوره 10 ساله است .
جواد فرشاف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این زمینه در پانزدهم اردیبهشت 1387 بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه دولت و غیر دولتی ( ایران ، آسیا ، البرز ، دانا ، معلم ، پارسیان ، کارآفرین ، توسعه ، رازی ، سینا ، ملت ، دی ، سامان ، نوین ، پاسارگاد ) صادر کرد که متن آن به این شرح است ..
در آغاز سال نوآوری و شکوفایی و در اجرای جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر صدور گواهی پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان ( عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) بیمه مرکزی ایران شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی و دستورالعمل نحوه بازرسی ، نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمان را که حاصل جمع بندی نظر کارشناسان شرکت های بیمه است، تهیه و تدوین کرد که برای اجرای آزمایشی طی یک دوره پنج ساله با شرایط زیر ابلاغ می شود :
1- شرکت مجاز است در چارچوب قوانین و مقررات بیمه این طرح را به متقاضیان عرضه کند .
2- مدت پوشش بیمه نامه ده سال پس از تاریخ شروع اعتبار آن خواهد بود .
3- شرکت های بیمه مجازند سایر خطرات مربوط از جمله خطر زلزله را به عنوان پوشش های اضافی این بیمه نامه طبق نرخ و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه ارائه کنند .
4- شرکت های بیمه موظفند از خدمات بازرس فنی به منظور ارزیابی و تصمیم گیری در مورد ریسک طبق دستورالعمل پیوست بیمه نامه استفاده کنند .
5- اعمال حداقل نرخ بیمه 1و 5 دهم درصد مبلغ بیمه شده برای یک دوره ده ساله براساس ارزیابی بازرس فنی منتخب بیمه گر بلامانع است .
6- شرکت های بیمه موظفند خسارت ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان تحت پوشش را بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول حادثه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع پرداخت کنند .
7- شرکت های بیمه موظفند حداکثر دو ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی گزارش عملکرد این طرح را به بیمه مرکزی ایران اعلام کنند تا اقدام بعدی صورت گیرد .
اضافه می کند این بیمه در دسته بندی بیمه های اموال قرار می گیرد و بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به مسئول حادثه ( در صورت احراز ) مراجعه کند .

منبع : واحد مرکزی خبر/ سایت بینا / دنیای اقتصاد/ سرمایه/ جهان صنعت / هدف و اقتصاد/ تفاهم/ جمهوری اسلامی/ پول/ اقتصاد پویا/

٠١/٠٣/١٣٨٧