بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی


         شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و … جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل میباشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.

با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل می توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت های لازم، با خاطری آسوده مبادرت به حمل و نقل کالا نموده و مسئولیت ناشی از خسارت های وارده به محمولات مورد حمل را که در اثر خطرهای بیمه شده حادث شده باشد را به بیمه واگذار نمایند. بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی به صورت قرارداد سالیانه تنظیم میشود و نرخ حق بیمه آن نیز نازل است.

 

خطرات تحت پوشش
بیمه گر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام کلیه وظایف و تعهدات بیمه گذار متعهد جبران خسارتهایی است که در نتیجه وقوع حوادث زیر به محمولات مورد حمل وارد و مسئولیت جبران آن به عهده بیمه گذار باشد:

1-      تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شیئ ثابت.

2-      خسارتهای وارد به کالا در اثر پرتاب شدن از روی وسیله نقلیه.

3-      آتش سوزی ,صاعقه و انفجار وسیله نقلیه.

4-      سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه.

 * تبصره : بیمه گر در مجموع تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه های زیر نیز خواهد بود:

1.         هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمه گر باشد.

2.       هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده در مراجع قضایی ثبت شده باشد.

 


استثنائات

1.      عمد و تقلب بیمه گذار،نمایندگان و کارکنان وی

2.      نزاع و زد و خورد و یا حوادث ناشی از شرب مسکرات و استعمال مواد مخدر توسط بیمه گذار و کارکنان وی،پیمانکاران فرعی،مشاوران،ناظرین و کلیه عواملی که در اجرای پروژه شرکت دارند

3.      تشدید بیماریهای قبلی زیان دیده از قبیل دیابت،هموفیلی،فتق،دیسک،آرتروز و ... بعلت حوادث موضوع بیمه منجر به صرف هزینه های درمان ،ایجاد نقص عضو و یا فوت گردد مگر آنکه میزان تشدید بیماریها بعلت حادثه صریحا از طرف پزشک قانونی و یا پزشک معتمد بیمه گر قابل تعیین باشد که در این صورت تعهد بیمه گر به همان میزان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

4.      انفجارات هسته ای،تشعشعات،رادیو اکتیو و...

5.      جنگ ،انقلاب، شورش و...

6.       سیل، زلزله،صاعقه و سایر حوادث طبیعی

7.      بکارگیری کارکنان با کمتر از 15 سال سن.

8.      بکارگیری کارگران خارجی فاقد مجوز اقامت و کار در ایران

9.      آسیب وارده و نقص عضو ناشی از شکستگی دندان،بدون آسیب دیدگی سایر اعضا و صورت

10.  صدمات بدنی و جانی ناشی از نصب غیر استاندارد و استفاده نا صحیح از وسایل گرما زا

 

 آيين نامه شماره ۸۷شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی