بیمه ایران خسارات بیمه‏ گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏ های خودرو و عمر بیمه توسعه را پرداخت می نماید

شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی ‏های بیمه توسعه ، خسارات بیمه‏ گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏ های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می نماید.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی‏های بیمه توسعه، خسارات بیمه‏گذاران و زیان‏دیدگان بیمه‏های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می نماید.


شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏ گری، پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏ های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال نمود.


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیئت محترم دولت، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏دار خواهد شد.


لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏ نامه ‏های معتبر رشته های لغو شده، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‏ نامه‏ ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی  بیمه ایران قرار خواهد گرفت.