بیمه ایران،پارسیان و آسیا بهترین بیمه انتخاب شدند

اخبار بانک: براساس نظر سنجی اخبار بانک،کاربران اینترنتی از بین شرکت های بیمه،شرکت های بیمه ایران،پارسیان و آسیا را بهترین بیمه ها به لحاظ خدمات بیمه ای انتخاب کردند.
به گزارش «اخبار بانک»، 12 هزار و 345 نفر در این نظر سنجی که حدود یک ماه نمایش داده شد شرکت کردند.براساس آرای کاربران بیمه ایران با 34.9 درصد آرا بهترین شرکت به لحاظ خدمات بیمه ای انتخاب شد.

پس از بیمه ایران، دو شرکت بیمه پارسیان و آسیا با اختلاف زیاد از بیمه ایران به ترتیب با کسب 7.2 درصد و 7 درصد جایگاه دوم و سوم نظر سنجی را به خود اختصاص دادند.

شرکت های بیمه پاسارگاد با 6.3 درصد رای کاربران سایت،بیمه دانا با 5.3 درصد،بیمه البرز با 5.2 درصد،بیمه کارآفرین با 4.3 درصد،بیمه توسعه با 4 درصد،بیمه کوثر با 3.8 درصد و بیمه سامان با 3.4 درصد رای در جایگاه های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

در جایگاه یازدهم تا 20 نیز به ترتیب رای شرکت های بیمه ملت با 2.4 درصد آرای کاربران،بیمه ما با 2.3 درصد،بیمه رازی با 2.2 درصد،بیمه سینا با 2.1 درصد،بیمه معلم با 2 درصد،بیمه آرمان با 1.9 درصد،بیمه دی با 1.7 درصد،بیمه نوین و میهن مشترکا با 1.4 درصدو بیمه آتیه سازان حافظ با 1.2 درصد قرار گرفتند.