رتبه شرکت های بیمه اعلام شد

با توجه به آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی برای 5 ماهه اول سال 1391 در یک نگاه می توان شرکت های بیمه را از منظر سهم حق بیمه تولیدی در بازار و در این مدت رتبه بندی نمود

صنعت بیمه -رتبه بندی شرکت های بیمه را می توان از منظرهای مختلف بررسی کرد و باید گفت یکی از ابتدایی ترین حقوق بیمه گذار دانستن رتبه شرکت بیمه ای است که می خواهد از آن بیمه نامه بخرد.

 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه مهمترین نوع رتبه بندی، مخصوصا برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت بیمه و پذیرفتن ریسک های بزرگ، توان و قدرت مالی شرکت است. زیرا در درجه اول شرکت بیمه باید توان فنی و مالی پذیرش خطر را داشته باشد. متاسفانه فضای موجود در بازار صنعت بیمه کشور نشان دهنده عملکرد ضعیف واحد ذیربط این موضوع در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 همچنین برای سایر انواع رتبه بندی می توان به رضایت مشتری، رشد فروش شرکت بیمه، سودآوری شرکت، پرداخت بموقع و بی بهانه خسارت به بیمه گذار اشاره نمود.

 البته با تلاشهای سید محمد کریمی رییس کل بیمه مرکزی و مصاحبه اخیرایشان بنظر می رسد رتبه بندی شرکت های بیمه از جمیع جهات در حال انجام است که امید می رود هرچه زودتر شاهد اعلام نتیجه آن باشیم.

 اکنون با توجه به آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی برای 5 ماهه اول سال 1391 در یک نگاه می توان شرکت های بیمه را از منظر سهم حق بیمه تولیدی در بازار و در این مدت به شرح جدول ذیل رتبه بندی نمود:

 

سهم ازبازار در حق بیمه تولیدی (%)

شرکت بیمه

رتبه

49.5

ایران

1

10.5

آسیا

2

5.7

البرز

3

5

دانا

4

4.7

پارسیان

5

4.1

توسعه

6

2.7

کارآفرین

7

2.4

پاسارگاد

8

2.4

نوین

8

2.1

سینا

9

2

کوثر

10

1.6

معلم

11

1.6

دی

11

1.6

ملت

11

1.5

رازی

12

1.4

سامان

13

0.7

میهن

14

0.3

ایران معین

15

0.1

ما

16

0.1

حافظ

16

0.04

امید

17

0.03

آرمان

18

0.01

متقابل کیش

19