مطالب

سایت نیازمندیهای پزشکی

موسسه سفیدپوش با هدف ارتقا فرهنگ پزشکی جامعه ایران در سال 1392 تاسیس و در این راستا به لحاظ تکنولوژی ارتباطات و به روز رسانی اطلاعات پزشکی تصمیم به ایجـاد سـایت نیازمندی های پزشکی ایران نمود .