مزایای طرح جدید "حامی" بیمه ایران جهت منازل مسکونی

بیمه آتشسوزی و سرقت منازل مسکونی با پوششهای تکمیلی و حق بیمه مناسب


این طرح جدید ترین و جامع ترین طرح بیمه ای جهت منازل مسکونی و آپارتمانها میباشد که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است.

در طرح حامی پوششهای زیر را میتوان با حق بیمه بسیار کم بصورت یکجا خریداری نمود:

•  پوشش آتش سوزی ،انفجار صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف،سنگینی برف

•  پوشش سرقت جهت اثاث منزل

•  مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه

•  غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ،انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت

•  پرداخت هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت

• هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتیکه محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله قابل سکونت نباشد

•  پوشش دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسان برق

•  تامین معیشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه،سیل،زلزله برای مدت سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرایط عادی

•  خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانوده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید