طلاب امسال چقدر شهریه و حق بیمه می گیرند

طلاب امسال چقدر شهریه و حق بیمه می گیرند؟/ کمک ماهانه رهبری برای اجاره مسکن طلبه ها

اندیشه  - شهریه ی طلاب بر اساس تآهل و تجرد و میزان تحصیلات متفاوت است.

شهریه در پائین ترین سطح یعنی طلبه ی مجرد در دوره ی مقدمات حدود پنجاه هزار تومان است و در بالاترین سطح یعنی طلبه ی معیل سطح سه حدود دویست و هشتاد هزار تومان است.

پرداخت شهریه پس از قبولی در امتحان جامع آغاز می شود. این امتحان پس از چند ماه از آغاز به تحصیل طلبه در حوزه ی علمیه برگزار می شود. البته برخی از مراجع پرداخت شهریه به طلبه را پس از گذراندن دوره ی مقدمات و قبولی در امتحان شفاهی لمعتین آغاز می کنند. از این رو میان شهریه ی طلاب مقدمات و سطح یک تفاوت زیادی موجود است.

مقدار دریافتی شهریه ی طلاب به شرح زیر است:

• مقدمات مجرد : پنجاه هزار تومان
• مقدمات معیل : نود و پنج هزار تومان
• سطح یک مجرد: هشتاد وپنج هزار تومان
• سطح یک معیل: صد و پنجاه و پنج تومان
• سطح دو مجرد : صد و ده هزارتومان
• سطح دو معیل : دویست و ده هزار تومان
• سطح سه مجرد : صد و پنجاه هزار تومان
• سطح سه معیل : دویست و هشتاد هزار تومان

از این مقدار حدود سی هزار تومان بابت حق بیمه کسر می گردد و نیز به طلاب معیل که مسکن اجاره ای دارند، ماهیانه سی و پنج هزار تومان کمک اجاره از طرف آیت الله خامنه ای پرداخت می گردد.

هم چنین از طرف مرکز خدمات حوزه ی علمیه ماهیانه چهل هزار تومان بن کارت به طلاب معیل اهدا می شود. در برخی مناسبت های مذهبی مبلغی به عنوان عیدی به شهریه اضافه می گردد.