مطالب

رشد بیمه های صنعت معدن

افزایش 34 درصدی صدور بیمه نامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی


مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اعلام کرد: این صندوق در 11 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 89 در مجموع 246 بیمه نامه به ارزش 467 میلیارد و 170 میلیون ریال صادر کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 34 و 5/27 درصد افزایش داشت.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، محمدرضا شهاب الدین گفت: پوشش های بیمه ای این صندوق شامل هشت مورد است که از این تعداد سه نوع بیمه نامه اعتباری بهره برداری، سرمایه گذاری اکتشاف و اعتباری واحدهای فرآوری و کانه آرایی فعال و بیشترین متقاضی را دارد.

وی با بیان اینکه ماهیت این صندوق حمایتی است، افزود: صدور بیمه نامه های این صندوق منجر به حمایت از بخش معدن می شود و این سیاست درخصوص بیمه نامه های اکتشافی چشمگیرتر است، زیرا از نظر نرخ حق بیمه و سود تسهیلات امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته شده است.
 
شهاب الدین تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی برای پذیرش متقاضیان برای بهره مندی از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی وجود ندارد. این صندوق تنها نهاد حمایتی مالی مستقل در بخش معدن است.