بیمه‌نامه‌ها را از دفاتر معتبر خریداری کنید

 

بیمه‌نامه‌ها را از دفاتر معتبر خریداری کنید
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان هشدار داد که بیمه‌نامه را از دفاتر غیرمجاز خریداری نکنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه‌ای از شهروندان خواست که بیمه‌نامه‌های خود را از دفاتر مجاز شرکت‌های بیمه خریداری کنند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، بعضی افراد بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، اقدام به دایر کردن دفاتری برای صدور و فروش بیمه اقساطی خودرو و سایر خدمات بیمه‌ای کرده و به بهانه ارائه بیمه‌نامه، مبالغی را از شهروندان دریافت می‌کنند.
بیمه مرکزی اعلام کرد این امر خلاف قوانین و مقررات بیمه‌ای بوده و موجب بروز مشکلاتی برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران شده است و به شهروندان هشدار داد از مراجعه به این‌گونه افراد خودداری و بیمه‌نامه‌های موردنظر خود را از دفاتر مجاز و معتبر شرکت‌های بیمه خریداری نمایند.