رضایت بیمار مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند

یک متخصص پزشکی قانونی:
رضایت بیمار مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند

خبرگزاری فارس: یک متخصص پزشکی قانونی گفت: رضایت آگاهانه بیمار مسئولیت کیفری پزشک را از بین می برد ولی مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند و در صورت تقصیر و خسارت پزشک، ضامن است.

مسئولیت پزشک

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، رعنا هاشمی امروز در نخستین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران که در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: اصل اخلاقی مشترک بین مکاتب اخلاقی هنجاری اوتونومی و خودمختاری بیمار است. به معنی اینکه هر فردی حاکم بر نفس خود و طراح قوانین مربوط به نفس خود باشد. احترام به استقلال بیمار پذیرفته شده و در همه مکاتب اخلاقی و احترام به کرامت ذاتی انسان است که زیربنای حقوق بشر است.
وی گفت: در عرف بیمارستان های ما رویه شده است. رضایت آگاهانه امضای یک ورقه نیست رضایت آگاهانه یک فرآیند است که باید اطلاعات لازم و راه های درمان در اختیار بیمار گذاشته شود و به بیمار در گرفتن یک تصمیم گیری منطقی کمک کند.
این متخصص پزشکی قانونی اضافه کرد: مسئول فهمیدن مفهوم رضایت، پزشک است. پزشک باید با زبان ساده همه اطلاعات را در اختیار بیمار قرار دهد. احترام به استقلال بیمار است و پزشک نباید به زور درمان را به بیمار تحمیل کند و نباید درمانی را خارج از اندیکاسیون پزشکی انجام ندهد.
هاشمی افزود: قانونگذار سن رضایت را در کشور ما مشخص نکرده است. فقط عنوان کرده است که فرد رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد و سن بلوغ را نیز 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران پذیرفته است. عرف پزشکان سن 18 سال و بالاتر را ملاک پذیرش رضایت قرار می دهند.
این متخصص پزشکی قانونی اضافه کرد: رضایت آگاهانه بیمار مسئولیت کیفری پزشک را از بین می برد ولی مسئولیت مدنی منتفی نمی شود و در صورت تقصیر و ایجاد خسارت پزشک ضامن است. مشکلات کسب رضایت آگاهانه را شامل محدودیت زمانی، موانع زبانی و بکاربردن واژه های تخصصی است. مسئول فهمیدن مفهوم رضایت، پزشک است و پزشک باید با زبان ساده همه اطلاعات را در اختیار بیمار قرار دهد.