بیمه هجینگ

بیمه هجینگ ( نوسان نرخ ارز)

هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می شود که به معنی خنثی سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.
قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین المللی به عنوان قراردادهای « فیوچرز » یا
« آتی ها » مطرح است یا از طرفی قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش نیز نوعی قرارداد هجینگ است.

بر اساس طرح هجینگ ارزی ، استراتژی اجرایی ایمن سازی صنعت و معدن به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و استفاده از ابزارها و فرصت های بیمه ای از طریق عملیاتی شدن طرحی تحت عنوان طرح ایمن سازی صنعت و معدن دنبال می شود.

بیمه ایران برای کاهش زیان تولید کنندگان و وارد کنندگانی که از مزایای وامهای ارزی بانکهای داخلی یا خارجی استفاده میکنند، بیمه هجینگ  یا نوسان نرخ ارز را جهت پوشش بیمه ای مابه التفاوت ناشی از افزایش نرخ رسمی ارز ارائه نموده است و تفاوت نرخ رسمی ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید و زمان پرداخت ثمن ، ملاک پرداخت خسارت محسوب می گردد.


برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد بیمه نوسان نرخ ارز روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1852