بیمه تجهیرات الکترونیک

بیمه نامه تجهیزات الکترونیک :

این بیمه نامه خطرات وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی ، صنایع ، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی ، لوازم اداری ، سیستمهای هشدار دهنده ، تجهیزات بیمارستانی ، دستگاههای کنترلی ، ‌تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری ، دستگاههای تست مواد ، تجهیزات گیرنده و فرستنده کامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می دهد .


عوامل زیادی از جمله خطرات ناشی از تمیز کردن دستگاه ، بازدید دستگاه در حین کار تصادم ،‌ نوسانات برق ، سرقت ، سقوط ، جابجائی ،‌آتش سوزی ، زلزله و طوفان ، سیل ، انواع تجهیزات را تهدید می نماید که تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد . این بیمه نامه دارای سه بخش می باشد :


بخش اول : سخت افزار

بخش دوم : نرم افزار

بخش سوم : هزینه های جانبی را تحت پوشش قرار می دهد