ماجرای مطالبات داروخانه ها از بیمه ها

ماجرای مطالبات داروخانه ها از بیمه ها
 

بیما- رئیس انجمن داروسازان ایران از ارسال گزارش مطالبات معوقه داروخانه ها به استانداری تهران خبر داد و گفت: داروخانه ها از فروردین امسال تا کنون هیچ دریافتی بابت مطالبات معوقه شان از بیمه ها نداشته اند.
براساس گزارش مهردکتر رهبر مژدهی آذر اظهار داشت: سازمانهای بیمه گر فقط تا اسفند 88 نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه ها اقدام کرده اند و همچنان حدود 5 ماه عقب هستند.
وی از اقدام انجمن داروسازان ایران برای پیگیری مطالبات داروخانه ها از طریق استانداری خبر داد و افزود: بنا به پیشنهاد استاندار تهران، گزارش مشروحی از روند تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها به استانداری داده ایم تا پیگیر موضوع باشند.
مژدهی آذر با بیان اینکه گزارش مذکور در حدود یک هفته قبل به استانداری تهران ارسال شده است، ادامه داد: البته انتظار نداریم با توجه به مشغله فراوانی که استانداری دارد خیلی زود به نامه ما پاسخ دهد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به تغییر مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: انجمن داروسازان این تغییر را به فال نیک گرفته و انتظار می رود وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها در دوره جدید مدیریت تامین اجتماعی بهتر شود.
وی در خصوص میزان مطالبات معوقه داروخانه ها از بیمه ها، اظهارداشت: سال گذشته وزارت رفاه یک رقمی از میزان مطالبات داروخانه ها اعلام کرد که 40 میلیارد تومان بود.
مژدهی آذر در پاسخ به وضعیت دارویی کشور نیز گفت: به رغم تحریمهایی که نسبت به کشور ما اعمال شده وضعیت دارویی خوب است و هیچ کمبودی نداریم.