بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی و شناورها

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی ( بیمه H&M)

 

کشتی ها وسایلی هستند که با استفاده از وسایل ناوبری و دریانوردی قابلیت تردد در آب راه ها را دارند.

کاربرد های اصلی کشتی ها، حمل بار (به صورت فله یا کانتینربر)، جابجایی مسافر، صیادی و نفت کش ها می باشند. در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده میگردد.

معمولاً بیمه گر در زمان بیمه نمودن کشتی، نرخ خود را بر اساس سال ساخت، نوع کشتی، درجه و نوع طبقه بندی آن، ظرفیت و تناژ کشتی و قوه محرکه ، پرچمی که کشتی تحت آن به ثبت رسیده است و سایر عوامل مورد نظر بیمه گر، محاسبه می نماید.

 

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه گر خاور میانه و نیز به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور،  پوشش کامل بیمه ای سرمایه های ملی و نیز هموطنان عزیز از جمله کشتی ها را وظیفه خود دانسته و با پشتوانه کارشناسان حرفه ای بین المللی خود و نیز با سرمایه بالای خود و حمایتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان حادثه حامی عزیزان خواهد بود.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

 

کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

 

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

 

الف) کلوز شماره 280 ( زمانی ) تمام خطر یاAll Risks

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از:

 1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 2. آتش سوزی
 3. تفدیه یاJettison ( به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها)
 4. خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری و سکوها
 5. خسارت وارد به کشتی بر اثر تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
 6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ یا شفت.
 7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان، خدمه یا راهنما
 8. 3/4 خسارت مسئولیت ناشی از تصادم
 9. زیان همگانی( General Average )
 10. هزینه های نجات(Salvage Cost and Expenses )

ب) کلوز شماره 284 ( زمانی ) خسارت کلی یاTotal Loss + 3/4 سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم و زیان همگانی + هزینه نجات.

این کلوز خسارت کلی( Total Loss ) شناور را تحت پوشش قرار می دهد. اهم خسارت تحت پوشش این کلوز عیناً مشابه کلوز 280 بوده با این تفاوت که خسارت واده به کشتی باید مشمول عنوان خسارت کلی باشد. لازم به ذکر است که خسارت کلی اعم از واقعی، فرضی و توافقی مورد پوشش می باشد.

ج) کلوز شماره 289 ( زمانی ) خسارت کلی یا+ Total Loss هزینه نجات.

این کلوز نیز خسارت کلی ( واقعی، فرضی و توافقی ) ( از تلف شدن و یا از بین رفتن کامل کشتی ) را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت جزئی دارای پوشش نمی باشد.

د) کلوز شماره 346 ( زمانی ) تمام خطر یا.All Risks

این کلوز از کاملترین کلوزهای موجود بوده که اهم خطرات تحت پوشش مانند کلوز 280 و خسارات مربوط به مسئولیت تصادم را به صورت کامل (100% ارزش مورد بیمه) تحت پوشش قرار می دهد و ویژه شناورهای صیادی است.

ه) کلوزشماره 300 (خطرجنگ) .(War Risk)

این کلوز خطرات و ریسک های ناشی از جنگ را پوشش می دهد که به عنوان پوشش اضافی قابل ارائه خواهد بود.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

 

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال1316 و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است.
علاوه بر این بیمه نامه یاد شده تابع شرایط خصوصی حاکم بر بیمه نامه صادره، تحت مجموعه شرایط کلوز های انستیتوبیمه گران لندن( کلوزهای 280، 284، 289 346 و...) بوده و به عنوان کلوزاستاندارد و بین المللی در تمام نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

 

شرایطTermination بند 6 کلوز 300 انستیتو بیمه گران لندن:

انفساخ:

 1. این بیمه ممکن است با اخطار قبلی 7 روزه که بیمه گر یا بیمه گزار به طرف دیگر می دهد فسخ شود(در این صورت فسخ پس از انقضاء 7 روز از نیمه شب روزی که اخطار فسخ توسط بیمه گر ارسال یا برای او فرستاده شده است تحقق می یابد). با وجود این بیمه گر موافقت می کند چنانچه قبل از انقضاء مدت اخطار در مورد نرخ جدید حق بیمه و یا شرایط و یا تعهدات جدید با بیمه گزار به توافق برسد اعتبار این بیمه نامه ادامه یابد.
 2. این بیمه اعم از این که اخطار فسخ ارسال شده یا نشده باشد در موارد ذیل انفساخ می یابد:
  • به محض بروز جنگ (اعم از این که اعلان جنگ شده باشد یا نشده باشد) بین هر یک از کشورهای زیر: آمریکا ، بریتانیا ،فرانسه ، روسیه و چین.
  • در صورتی که کشتی به منظور تملک یا استفاده مصادره شده باشد.