سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده

سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده


همانگونه که قبلا ذکر شد ، هر مسئولیتی قابل بیمه کردن می باشد بشرط آنکه شرایط برای طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار آسان و قابل رعایت باشد .
بعنوان مثال اگر مسئولیتی آنقدر منحصر به فرد باشد که شرکت بیمه نتواند نرخ دلخواه بیمه گذار را ارائه نماید و یا چنانچه شرایط پیشگیری از حوادث برای موضوع بیمه ای مبهم باشد .
شرایط ایجاد پوشش از روی شرکت بیمه و استفاده بیمه گذار کمی با مشکل مواجه می گردد. با وجود این اداره کل طرحهای مخصوص بیمه ها مسئولیت بیمه ایران آمادگی بررسی هرگونه طرح بیمه ای مسئولیت را دارد که انواع مختلف بیمه های مسئولیت را تا کنون طراحی و اجرا نموده است.
غیر از بیمه هائی که تا کنون به تشریح و توضیح آن پرداختیم بیمه های دیگری در رشته مسئولیت وجود دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود :


از جمله سایر بیمه نامه های ارائه شده عبارتند از :


بیمه نامه صداقت در امانت ، بیمه مسئوولیت مستاجر در برابر موجر ، طرح بیمه دام صنعتی ، بیمه مسئولیت سر دفتر داران ، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و...

در پایان مدیریت بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص بیمه ایران آمادگی کامل خود را برای بررسی و ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای و نیز مشاوره در زمینه امور بیمه ای متقاضیان گرامی اعلام می دارد