بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث خانواده

این بیمه نامه که طرحی جدید در راستای ارائه خدمات بهینه به هموطنان گرامی می باشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث (که شرح آن ابتدا آمده است) در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه می نماید.

تعهدات پایه در بیمه نامه خانواده عبارتند از :

  • پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هر یک از اعضاء خانواده تا مبلغ 10.000.000 رالi
  • جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضاء خانواده مجموعا تا مبلغ 1.000.000 رالi

حق بیمه سالانه جهت سرپرست خانواده و همسر هر یک مبلغ 10.000 رالv می باشد .

پدر بزرگ ها ، مادر بزرگ ها و فرزندان نیز می توانند از بدو تولد با پرداخت حق بیمه مشابه جزو بیمه شدگان بیمه نامه حوادث خانواده قرار گیرند .
این بیمه نامه تا 20 برابر تعهدات فوق قابل خریداری میباشد یعنی حداکثر تعهدات برای هر نفر 200.000.000 رالد و حداکثر هزینه پزشکی نیز تا 20.000.000 رال0 تحت پوشش میباشد که حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش مییابد.

برای خرید اینترنتی بیمه نامه لطفا فرم زیر را کامل فرمایید.