رشته بیمه‌نامه هواپی

رشته بیمه نامه هواپیما

 • رشته بیمه های هوایی
  در یک تعریف کلی کلمه "هواپیما" به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می نماید . هواپیما ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:
 • سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
 • سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

بیمه ایران پوششهای مورد نیاز بیمه گزاران در قبال ریسکهای مربوط به اموال مربوط به بخش صنعت هوانوردی و همچنین مسئولیت فعالیت های مالکیت ، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری را ارائه می نماید .
رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی به شرح ذیل است:

 1. بیمه اموال خود شامل سه زیر رشته می باشد :
 • وسایل پرنده - شامل زیر رشته های زیر است :
 • بیمه نامه بدنه هواپیما
  این بیمه نامه پوشش های زیر را دربر می گیرد :
 • آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه
 • هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما
 • هزینه های امداد و نجات هواپیما
 • هزینه های پاکسازی باند فرودگاه
 • هزینه حمل و نقل لاشه و تعمیر و تعویض قطعات آسیب دیده
 • بیمه نامه فرانشیز بدنه
  در صورت بالا بودن میزان فرانشیز در بیمه نامه بدنه این بیمه نامه ، فرانشیز بیمه نامه بدنه تقلیل می دهد .
 • بیمه نامه جنگ بدنه
  این بیمه نامه بخشی از خسارات ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه نامه بدنه استثنا گردیده اند را تحت پوشش قرار می دهد.
 • بیمه نامه خسارات کلی
  بیمه نامه فوق صرفاً پوشش دهنده خسارت بدنه هواپیما در مواقعی که خسارت بصورت کلی حادث گشته و کل هواپیما از بین رفته باشد را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه تجهیزات فرودگاهی
  بیمه نامه تجهیزات فرودگاهی پوشش بیمه بدنه کلیه تجهیزات فرودگاهی و ماشین آلات فرودگاهی در برابر حادثه را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی
  این بیمه نامه پوششهای زیر را دربر می گیرد :
 • موتور هواپیما(در زمانیکه بر روی هواپیما نصب نباشد)
 • قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)
 • دستگاه های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما
 • تجهیزات موجود در کار گاه ها
 1. بیمه مسئولیت خود شامل دو زیر رشته می باشد :
 • مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی- شامل زیر رشته های زیر است :
 • بیمه نامه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر
  این بیمه نامه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را دربر می گیرد.
 • بیمه نامه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین
  بیمه نامه فوق پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران را دربر می گیرد.
 • بیمه نامه مسئولیت قانونی به اشخاص ثالث اعم از جانی و مالی
  بیمه نامه مذکور پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا از هواپیما را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه مسئولیت قانونی کالای تجاری حمل شده توسط هواپیما
  این بیمه نامه پوشش خسارت وارد به کالای تجاری که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه مسئولیت ناشی از جنگ
  بیمه نامه فوق پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی دارد به اشخاص ثالث که در بیمه نامه مسئولیت استثنا گردیده است را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه مسئولیت تولید
  این بیمه نامه پوشش صدمات جانی یا آسیب های مالی ناشی از محصولات تولیدی و یا خدمات ارائه شده در هنگامی که از مالکیت یا کنترل بیمه گزار خارج گردیده است را دربر می گیرد .
 • بیمه نامه مسئولیت خدمات زمینی
  این بیمه نامه پوشش های زیر را دربر می گیرد :
 • کنترل ترافیک هوایی- آشیانه
 • جابجایی مسافر و بار
 • تامین سوخت و غذا
 • تجهیزات و نگاهداری هواپیما
 • یدک کشیدن هواپیما
 • آتش نشانی و امداد فرودگاهی
 1. بیمه نامه حوادث سرنشین
  بیمه نامه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را دربر می گیرد .
 1. بیمه نامه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز
  این بیمه نامه پوشش تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را دربر می گیرد .