طرح خانه به خانه

طرح خانه به خانه

این طرح با هدف فروش بیمه‌های مورد نیاز خانواده‌ها با مراجعه حضوری نمایندگان و بازاریان آنها به درب منازل در اردیبهشت ماه سال 1381 اجرا گردید.عمده بیمه‌های ارائه شده در این طرح عبارت از بیمه‌های آتش‌سوزی ، بیمه جامع خانه و خانواده ، بیمه حوادث خانواده و سایر بیمه‌ها