طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

بیمه نامه حوادث دانشجویی جزو بیمه های حوادث بوده و تابع شرایط عمومی آن میباشد که در این سایت توضیح کامل آن داده شده است و به دلیل صدور بیمه نامه بصورت گروهی و بر اساس قرار داد بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شرکت سهامی بیمه ایران ، کلیه دانشگاههای کشور که تحت پوشش این وزارتخانه هستند میتوانند دانشجویان خود را با حق بیمه بسیار کم تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند .

مزیت بیمه های حوادث این شرکت برای دانشجویان ، سرویس دهی بیمه ایران میباشد و این شرکت تقریبا در کلیه شهرهای کوچک و بزرگ ایران دارای واحد خسارت میباشد.