بیمه سامان

بیمه سامان

شرکت بیمه

شهر

نام شعبه

نام مسئول

کد

تلفن ثابت

دورنگار

آدرس

کدپستی

سامان

تهران

تهران

آقای اباذریان

21

88700205

88700204

تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزراء) شماره 113

151381319

سامان

مشهد

مشهد

آقای هاشمی

511

7289030

7289130

مشهد-بلوار قاضی طباطبایی خیابان چهارم کوچه اول
سمت راست پلاک 300

 

سامان

کرمان

کرمان

آقای ستاری

341

2233123

2233166

کرمان- خیابان قرنی، نرسیده به ژاندارمری، ساختمان بانک
سامانطبقه اول

 

سامان

یزد

یزد

آقای حقیقت

351

6228600

6228600

یزد- خیابان امام خمینی جنب کوچه شهید صدوقی ساختمان
بانک سامان طبقه 1 پلاک 274

 

سامان

تبریز

تبریز

آقای وحدانی

44

6و3375844

3375845

تبریز- خیابان امام میدان قطب جنب مسجد سالار شهیدانساختمان سایه طبقه 2 واحد 4

 

سامان

ارومیه

ارومیه

آقای رجایی

441

2251740-1

2251743

ارومیه- خیابان کاشانی روبروی بهداشت درمانی شماره 6
ساختمان بانک سامان طبقه 1

 

سامان

زنجان

زنجان

آقای قره گوزلو

241

3230231

3233436

زنجان- خیابان امام- میدان عقاب جنب بیمه البرز