بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

شهر

نام شعبه

نام مسئول

کد

تلفن ثابت

 دورنگار

آدرس

کدپستی

صندوق پستی

 

تهران

مدیریت بیمه
 اتومبیل

 آقای موسی امین زاده

21

88955217

88951138

 تهران، خ دکتر فاطمی، نبش خ هشت بهشت،ساختمان
 شماره 2، طبقه دوم

 

 

 

مشهد

 شعبه مشهد

 آقای سیدامید رشیدی

511

8460894

8460896

 مشهد- احمدآباد- نبش خ عارف و پرستارطبقاتفوقانی
 شعبه احمدآباد بانک پاسارگاد

 

 

 

اصفهان

 نمایندگی 1001

 آقای علیرضا جعفرپیشه

311

3860993

3860993

 اصفهان، شاهپور جدید، خ شهید باباگلی، روبروی
 انبار بزرگ اصفهان