آدرس و تلفن شعب و مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران در تهران

آدرس و تلفن شعب و مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران در تهران

مراکز پرداخت خسارت مالی در تهران

آدرس

تلفن

ساعت کار

مجتمع فاطمی(قط با گزارش پلیس(

میدان فاطمی - مقابل وزارت کشور

تلفن : 5-88973323

تلفن شبانه روزی : 88956433

8 الی 19

جمعه ها:8 الی 13

شعبه ممتاز شرق (گزارش و بدون گزارش پلیس(

انتهای خیابان دماوند

تلفن : 4-77883183

8 الی 19

جمعه ها:8 الی 13

شعبه ممتاز غرب ا گزارش و بدون گزارش پلیس(

کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ایران خودرو

تلفن : 5-44195831

8 الی 19

جمعه ها:8 الی 13

شعبه بعثت) با گزارش و بدون گزارش پلیس(

بزرگراه بعثت – جنب انبار روغن نباتی

تلفن : 15-55302912

8 الی 15

مجتمع هلال احمر ( با گزارش و بدون گزارش پلیس(

خیابان هلال احمر – بین چهارراه عباسی و استخر

تلفن : 3-55403661

8 الی 15


 


 

 


 

 

آدرس و تلفن شعب و مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران در مشهد

خسارت جانی شخص ثالث

خیابان امام خمینی - ( ارگ) کوچه سینما آسیا

05112224179

خسارت مالی شخص ثالث

خیابان امام خمینی - ( ارگ) روبروی دارایی

2224175

خسارت بدنه اتومبیل

خیابان امام خمینی - ( ارگ) روبروی دارایی

8518567

خسارت بیمه مسئولیت

خیابان امام خمینی - ( ارگ) روبروی دارایی

2224179

خسارت بیمه مهندسی

ابتدای خ دروازه طلایی (خیابان مدرس(

2212250

آدرس و تلفن شعب ومراکز پرداخت خسارتبیمه اشخاص:

" پرداخت کلیه خسارت های حوادث ، درمان و سررسید انواع بیمه نامه های عمر در کلیه شعب شرکت بیمه ایران"

معاونت امور  اجرائی اشخاص

آدرس

تلفن

1- صدور معرفی نامه به مراکز درمانی برای بیمه شدگان

2 - پرداخت غرامت درمانی به بیمه شدگان

3 - مشاوره در مورد مراکز درمانی مورد نیاز بیمه شدگان

خیابان مطهری نبش قائم مقام فراهانی  پ 265

5-88723190