چهل و پنج درصد شکایت از پزشکان به محکومیت می انجامد

45 درصد شکایت از پزشکان به محکومیت می انجامد
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:


گروه جامعه: معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: برخلاف این شائبه که نظام پزشکی در رسیدگی به شکایات مردم جانب پزشکان را می گیرد، آمار نشان می دهد که 45 درصد شکایات پزشکی به صدور کیفرخواست و محکومیت پزشکان منجر شده است.
غلامحسین نیک نژاد در گفتگو با فارس افزود: در صورتی که فردی از یک پزشک شکایت داشته باشد، یا باید به هیات های انتظامی نظام پزشکی مراجعه کند یا به دادگستری که در تهران شعبه 19 شهید مطهری واقع در خیابان طالقانی مرجع آن است.
وی گفت: قاضی دادگاه که فردی متخصص در امور پزشکی نیست، پرونده را برای بررسی کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می دهد. در آنجا توسط گروهی از پزشکان متخصص و صاحب صلاحیت موضوع شکایت بررسی می شود و سرانجام قاضی دادگاه نیز براساس نظر کارشناسی سازمان پزشکی قانونی، پزشک را تبرئه یا محکوم می کند.
وی اضافه کرد: مشابه همین روند کاری در سازمان نظام پزشکی نیز وجود دارد. در زمان حاضر 180 دادسرای انتظامی که در سازمان نظام پزشکی با عنوان هیات انتظامی شناخته می شود فعالند.
پس از آن هیات نظارت و تجدیدنظر در صورتی که اعتراضی نسبت به رای بدوی باشد، به پرونده رسیدگی می کنند و اگر هنوز هم اعتراضی باشد هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به شکایت رسیدگی می کند.
نیک نژاد گفت: با احتساب فعالیت شورا های حل اختلاف به طور کلی 4 مرحله رسیدگی به شکایت یک بیمار یا اولیای دم بیماران در سازمان نظام پزشکی وجود دارد و در هر مرحله اگر شکایت و اعتراض همچنان باقی باشد، پرونده به مرحله بالاتر می رود.
وی افزود: سال گذشته حدود 4200 پرونده شکایت از پزشکان در سازمان نظام پزشکی ثبت شده که حدود 55 درصد آنها با تبرئه پزشک مختومه شد؛ اما در 45 درصد پرونده ها برای پزشک کیفرخواست صادر و پزشک محکوم شده است.