مطالب

سازنده ساختمان مسوول ارائه تضمين کيفيت و جبران خسارت است

شنبه 18 آبان 1387 - 11:58:16 AM
سازنده ساختمان مسوول ارائه تضمین کیفیت و جبران خسارت است

خبرگزاری آریا - ایجاد بانک اطلاعات و سوابق حرفه ای سازندگان ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی، ثبت هویت سازنده در پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و شناسنامه فنی ساختمان، تشکیل دفاتر بازرسی و کنترل کیفیت ساخت و ساز و اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان از راهکارهای بهبود ارتقای صنعت ساخت و ساز در کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در بند ب بیانیه نهایی همایش نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در بخش  راهکارهای نظام کنترل و تضمین ساختمان تاکید شده که سازنده ساختمان مسئول ارائه تضمین کیفیت و جبران خسارت وارده به بهره بردار ناشی از هر گونه خطای  انسانی یا تخلف در روند تولید ساختمان شامل طراحی، اجرا و مصالح و مواد مصرفی است، لذا هویت سازنده باید در پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود، هر چند این امر نافی مسئولیت ذاتی هر یک از عوامل فوق نخواهد بود.

این بیانیه همچنین خواستار ایجاد بانک اطلاعات و سوابق حرفه ای سازندگان ساختمان به طور متمرکز در وزارت مسکن و شهرسازی شده تا امکان دسترسی به آخرین اطلاعات برای شرکت های بیمه و سایر نهادهای ذیربط فراهم شود.

فراهم ساختن زمینه خروج تدریجی عوامل غیر حرفه ای و غیر متخصص از صنعت ساخت و ساز از طریق مکانیزم های قانونی و اقتصادی توسط متولیان امر به خصوص صنعت بیمه و تشکیل نظام مند دفاتر بازرسی و کنترل کیفیت و ورود این دفاتر به فرآیند ساخت و ساز به عنوان بازوی فنی صنعت بیمه در این بیانیه درخواست و تاکید شده است که این دفاتر می توانند از به خطر افتادن سرمایه شرکت های بیمه جلوگیری نمایند و در عین حال به عنوان بازوی نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری در شناسایی عوامل مختلف در طراحی و اجرای ساختمان که باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان و سرمایه های ملی کشور می شوند، عمل نمایند.

همچنین در بند ج بیانیه با محوریت نقش صنعت بیمه در نظام تضمین کیفیت ساختمان، از شرکت های بیمه خواسته شده است تا با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان، خسارات مالی وارده به زیان دیدگان را در کوتاه ترین زمان ممکن جبران نمایند.

از بیمه مرکزی ایران نیز خواسته شده است که شرایط عمومی بیمه نامه کیفیت ساختمان و الزامات مربوطه را بازنگری و ارائه نموده تا مراحل قانونی آن برای اجرایی شدن طی شود. سازندگان نیز در فرآیند دریافت پروانه ساختمان باید مکلف به تهیه بیمه نامه کیفیت ساختمان شوند و صدور گواهی پایان کار منوط به ارائه بیمه کیفیت ساختمان شود.

در بخش راهبردها و راهکارهای عمومی این بیانیه بر لزوم تضمین کیفیت ساختمان بعنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی تاکید شده و به استناد بند ب – 3 از ماده سی ام قانون برنامه چهارم توسعه که در آن صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی و آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساخت است و نیز با توجه به خلاء های قانونی در ارائه این بیمه نامه به صورت اجباری و عدم پیاده سازی نظام تضمین کیفیت ساختمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده است که رفع خلاء های قانونی موضوع و رفع مغایرت های قوانین جاری را به صورت ویژه و با قید اولویت در دستور کار مجلس به ویژه اعضاء کمیسیون عمران مجلس قرار دهند.

همچنین با توجه به آسیب پذیری شدید لرزه ای شهر تهران و حجم قابل توجه ساخت و ساز در این شهر، صادرکنندگان بیانیه از شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری خواسته اند تا بستر قانونی برای اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان و ابزارهای تشویقی لازم را برای فراگیر شدن آن در سطح شهر تهران هر چه سریعتر فراهم سازند.

تشکیل کار گروهی در محل وزارت مسکن و شهر سازی متشکل از این وزارتخانه، شهرداری تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بیمه مرکزی ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر سازمان های مرتبط جهت هماهنگی، برنامه ریزی، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و پی گیری بیانیه همایش تا حصول نتیجه نهایی از دیگر پیشنهاد های ارائه شده این بیانیه است. این همایش همزمان با روز ملی کاهش اثرات حوادث طبیعی توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و بیمه مرکزی و با همکاری سازمان نظام مهندسی استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران برگزار شد.