بی احتیاطی در پزشکان جوان و بی مبادلاتی در پزشکان مسن ایرانی

رییس سازمان نظام پزشکی مهمترین علل قصور پزشکان را اعلام کرد:

بی احتیاطی در پزشکان جوان و بی مبادلاتی در پزشکان مسن ایرانی

ایسنا-رییس سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: «یکی از وظایف انجمن دادن اطلاعات به پزشکان و دانشکده های پزشکی در مورد الزامات قانونی آنان است که در برطرف کردن مشکلات و اشتباهات پزشکی نقش موثری ایفا می کند.»دکترسید شهاب الدین صدر با حضور در هشتمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق با بیان این که ارایه تازه های علمی و اطلاعات پزشکی از عمده ترین وظایف انجمن های پزشکی است، گفت: «رشد روز افزون علوم دنیا و ارایه آن در قالب سایت های به روز پزشکی و بروشورهای تخصصی حاکی از اهمیت این موضوع است.»وی از وظایف انجمن های علمی را مشارکت در تعیین تعرفه ها، مالیات و امور اقتصادی پزشکی، بررسی الزامات قانونی و قصورهای جامعه پزشکی دانست و افزود: «از مشکلات جامعه پزشکی عدم آگاهی آن ها به موانع حقوقی شان است که قصورهای پزشکی را به همراه دارد.
هر چند قلب و عروق از گروه های پزشکی با کم ترین اعتراضات و شکایات است، اما با توجه به حساس بودن آن و انجام اعمال جراحی این خطاها اجتناب ناپذیر است.دکتر صدر در توضیح چند واژه بی مبالاتی، بی احتیاطی و عدم رعایت الزامات قانونی از سوی پزشکان در قوانین پزشکی گفت: «بی مبالاتی به معنای کاریست که پزشک باید انجام می داده اما به دلایلی انجام نداده، بی احتیاطی که گاهی در جراحی ها اتفاق می افتد و یا در تشخیص بعضی بیماری ها عدم رعایت الزامات قانونی نیز که معنای مشخصی دارد.»وی گفت: «برطبق آمار کشوری بی احتیاطی ها بیش تر در گروه جوان پزشکی در نتیجه کم مهارتی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات قانونی توسط افراد مسن پزشکی صورت می گیرد.» وی بر اساس آمار شکایات پزشکی در انگلستان، اعلام کرد: «به ازای هر شکایت کتبی یک صد شکایت شفاهی و به ازای هر شکایت شفاهی چهار نارضایتی وجود دارد، این آمار نشان می دهد که باید در رفع مشکلات از سوی جامعه پزشکی کوشید.»
دکتر صدر درادامه با اشاره به شیوع مرگ های ناشی از بیماری های قلب وعروق در جهان امروز، گفت: «بر اساس آخرین آمار در ایالت متحده آمریکا 5/1 میلیون نفر سالانه در این کشور دچار بیماری های قلبی و عروقی می شوند که نیمی از آن ها قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهند، در ایران نیز با توجه به این که بیماری های قلبی و عروقی نخستین علت مرگ در ایران است بنابراین باید با نگاهی ویژه در کاهش شیوع و ریسک فاکتورهای عامل آن کوشید.»رییس سازمان نظام پزشکی بیان کرد: « 170 هزار نفر خانواده گروه پزشکی، 93 هزار نفر پزشک، 67 هزار نفر پزشک عمومی، 36 هزار نفر متخصصان و فوق تخصصان افراد محدود جامعه پزشکی در ایران که با مراجعه چهار تا پنج بار هر فرد در طول سال جامعه پزشکی 300 میلیون بار افراد را مورد معاینه و درمان قرار می دهند که حاکی ازهمت بالای جامعه پزشکی است.» دکتر صدر در ادامه افزود: «با وجود تعداد اندک پزشکان در کشور ما از نظر اطلاعات و پیشرفت های پزشکی هم سطح با کشورهای پیشرفته هستیم و کاستی های موجود ناشی از عدم بهره وری ما از امکانات پزشکی است که محدودیت هایی به همراه دارد.»
روزنامه سرمایه > شماره 242 14/5/85