بیمه البرز

شرکت سهامی بیمه البرز

این شرکت در تاریخ 28 تیر 1338 به صورت شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت کرد و در سال 1353 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. درسال 1358 بر اساس مصوبه شورای انقلاب، شرکت بیمه البرز ملی اعلام شد و در 13 آذر سال 1367 به موجب قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه، این شرکت دولتی شد. هم اکنون شرکت بیمه البرز طبق مقررات اساسنامه مصوب هیات وزیران اداره می شود. شرکت سهامی بیمه البرز در کنار دیگر شرکت های بیمه همواره نقش موثری در بازار بیمه کشور ایفا کرده است. این شرکت درسال های اخیر به میزان چشم گیری سهم خود را در بازار بیمه کشور افزایش داده است. بیمه البرز در سراسر کشور 39 شعبه، 33 شرکت خدمات بیمه ای و حدود 700 نماینده بیمه دارد.

ساختمان مرکزی شرکت سهامی بیمه البرز:
تهران، خیابان سپهبد قرنی ،تقاطع کریم خان زند، شماره 3
کدپستی: 4489/15875
تلفن: 9-88903201 
نمابر: 88908088 
وب سایت: